Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Bogatynia - sprawdź miejscowy plan gminy Bogatynia

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Bogatynia? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Bogatynia.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Bogatynia.

MPZP Bogatynia
Mapa MPZP gminy Bogatynia

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bogatynia.

MPZP Bogatynia

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Bogatynia i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Bogatynia prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Bogatyni. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Bogatynia.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Bogatynia i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Bogatynia obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Bogatynia z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług..

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Bogatyni

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bogatyni

0

40 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Bogatynia, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Bogatynia, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

11568 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Bogatyni.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bogatynia - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Bogatynia z podziałem na lata

Rejestr MPZP Bogatynia

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Bogatynia. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Wyrok nr II SA/Wr 180/21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2022 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bogatyni nr XLIX/311/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatyni. IISA/Wr180/2117-3-2022
Uchwała nr XLIX/311/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście BogatyniaXLIX/311/2030-11-2020
Uchwała nr XIV/87/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia - obszary 2 i 3XIV/87/195-6-2019
Uchwała nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – terenu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w rejonie wsi Opolno-ZdrójXIII/83/1928-5-2019
Uchwała nr LXXXVIII/674/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia - obszar 1LXXXVIII/674/185-10-2018
Uchwała nr LXI/515/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta BogatyniaLXI/515/1723-8-2017

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Bogatyni?

Za prowadzenie rejestru MPZP Bogatynia odpowiada wójt/burmistrz gminy Bogatynia. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Bogatynia nie obowiązuje, to urząd gminy Bogatynia wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Bogatyni została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Bogatynia z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Bogatynia na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Bogatyni. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Bogatynia!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Bogatynia