Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bogatynia  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Bogatynia

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Bogatynia.

Mapa Geoportal Bogatynia
Mapa z granicą gminy Bogatynia

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyniul. I. Daszyńskiego 1Bogatynia, 59-920

Tel: 75 7725115

Fax: 75 7725109

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMiGBog/skrytka

E-mail: umig@bogatynia.pl

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Bogatynia: 0225033

Witryna: www.bogatynia.pl

Władze lokalne: Burmistrz Wojciech Błasiakbiuro.burmistrza@bogatynia.pl

Aktualności z gminy Bogatynia

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Bogatyni

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Bogatynia to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Bogatynia na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Bogatyni, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Bogatyni

Gmina Bogatynia w liczbach

Powierzchnia gminy Bogatynia*

136 km2

854 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Bogatynia*

22 633 mieszkańców

286 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Bogatynia*

166 mieszkańców na km2

486 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bogatynia

Geoportal Bogatynia prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Bogatynia

Jak powstał Geoportal gminy Bogatynia?

Geoportal Bogatynia powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Bogatynia, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Bogatynia umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Bogatynia

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bogatynia?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Bogatynia;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Bogatynia;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Bogatynia;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Bogatynia;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Bogatyni.
Informacje na Geoportalu Bogatynia

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bogatynia?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Bogatynia;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Bogatynia;
 • Rejestr MPZP Bogatynia;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Bogatynia;
 • Mapa Topograficzna gminy Bogatynia;
 • Mapa Solarna gminy Bogatynia;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Bogatynia;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Bogatynia

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bogatynia?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bogatynia.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Bogatynia łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bogatyni. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bogatyni zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Bogatynia, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bogatynia oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Bogatynia. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bogatyni możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bogatyni. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Bogatynia. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bogatynia.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bogatyni.

  Geoportal gminy Bogatynia posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Bogatynia. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bogatyni sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Bogatynia przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bogatyni.

  W Geoportalu Bogatynia przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Bogatynia. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bogatyni. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Bogatynia zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Bogatynia, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Bogatynia oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Bogatynia.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Bogatynia. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Bogatynia są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Bogatynia podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Bogatynia.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bogatyni. W Geoportalu gminy Bogatynia udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bogatyni wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Bogatynia.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Bogatynia. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Bogatynia dla mieszkańców

Geoportal Bogatynia jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bogatynia. Na mapie Bogatyni sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Bogatynia mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bogatynia. Korzystając z map Geoportalu gminy Bogatynia w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Bogatynia są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Bogatynia dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bogatynia dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować