Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Bogatynia w liczbach

Geoportal Bogatynia

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Bogatynia

Bogatynia, gmina w województwie dolnośląskim, powiat zgorzelecki.

Powierzchnia gminy Bogatynia wynosi 136 km2, zajmuje 854 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Bogatynia zamieszkuje 22 633 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 286 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Bogatynia wynosi 166, jest 486 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Bogatynia. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Bogatynia prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Bogatynia.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Bogatynia: 136854
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Bogatynia: 0,82464
Lesistość w % w gminie Bogatynia: 28,5889
Ludność na 1 km2 w gminie Bogatynia: 166486
Liczba ludności ogółem w gminie Bogatynia: 22 633286
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Bogatynia: -13,42288
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Bogatynia: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Bogatynia: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Bogatynia: 26,04-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Bogatynia: 64,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Bogatynia: 861138
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Bogatynia: 6,1505
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Bogatynia: 88,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Bogatynia: 7444
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Bogatynia: 18466
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Bogatynia: 813,01171
Przedszkola bez specjalnych w gminie Bogatynia: 6404
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Bogatynia: 402,7317
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Bogatynia: 67,52288
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Bogatynia: 1,21916
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Bogatynia: 1 054131
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Bogatynia: 3 253-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Bogatynia: 3 264-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Bogatynia: 4 425-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Bogatynia: 99,9289
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Bogatynia: 68,5568
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Bogatynia: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Bogatynia: 77,3552
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Bogatynia: 99,7292
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Bogatynia: 53,4555

Źródłem danych statystycznych dla gminy Bogatynia jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Bogatynia, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Bogatynia. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.